Klimatpåverkan: Vad är det och hur beräknar jag?

Vad är ditt klimatavtryck? Det är en fråga som många människor ställer sig i dag. Svaret kan vara olika för alla, men den allmänna uppfattningen bland miljöaktivister och forskare är att vi alla bör sträva efter att minska våra utsläpp så mycket som möjligt.

I det här blogginlägget kommer vi att tala om vad ett klimatavtryck är, hur du kan beräkna ditt eget klimatavtryck och vad du kan göra för att hjälpa till att minska det!

Vad är ett klimatavtryck?

Ett klimatavtryck är den mängd koldioxid och andra växthusgaser som dina aktiviteter direkt släpper ut. Detta inkluderar dina transporter, konsumtion, uppvärmning och kylning av ditt hem, elanvändning i ditt hem eller företag, inklusive de apparater du äger.

De största faktorerna som påverkar ditt klimatavtryck är elanvändning och transporter, men din verkliga påverkan går djupare än så. Låt oss säga att du köper en ny smartphone i år. De flesta människor (och koldioxidkalkylatorer) skulle anta att elen du laddar din smartphone med påverkar ditt klimatavstryck, men inte själva köpet av telefonen.

En modern smartphone förbrukar faktiskt förvånansvärt små mängder el, motsvarande ungefär 100 timmars strömförsörjning av en liten inomhuslampa, när den används dagligen under ett helt år. Det kan låta som mycket, men tänk på tidsskalan. För att tömma batteriet från 100 % till 0 % får du förmodligen ut 4-5 timmar eller mer av det. Det blir cirka 1500 timmar per år med aktiv användning, vilket innebär att telefonen använder upp till 15 gånger mindre el per timme jämfört med en vanlig lampa.

Den där smarttelefonen dök dock inte bara upp ur ingenting. Telefonen kommer i de flesta fall att ha tillverkats i ett annat land, av delar som vanligen bryts eller produceras i ett tredje land. Den transporteras förmodligen sedan från en flygplats eller en hamn till ett lager innan den transporteras till en butik, där den slutligen hamnar i dina händer.

Så bör köpet av smarttelefonen inkluderas i ditt klimatavtryck, utöver den el du använder för att ladda den? Normalt sett skulle svaret vara nej, delvis för att dessa utsläpp orsakas indirekt snarare än direkt, men också för att det skulle vara nästan omöjligt att beräkna.

Detta visar att det är svårt att definiera och fastställa ett korrekt klimatavtryck, särskilt på individnivå. Även om det inte finns något rätt sätt att fastställa sitt eget avtryck ner till milligrammet är det ändå viktigt att åtminstone närma sig det.

Det finns ett direkt samband mellan storleken på ditt avtryck och hur mycket du som individ bidrar till klimatförändringarna. Eftersom klimatförändringarna accelererar är allas klimatavtryck viktiga och alla måste göra sin del.

Det finns många skäl till att minska våra individuella utsläpp, där klimatförändringarna naturligtvis är det främsta, men en extra sidofördel är att vi alla kommer att kunna leva ett hälsosammare liv. Genom att minska våra klimatavtryck kommer vi alla att kunna njuta av renare luft och drickbart vatten mycket längre in i framtiden (och vi kommer faktiskt att få en framtid)!

Så beräknar du din klimatpåverkan

Istället för att mäta de faktiska utsläppen från en individs aktiviteter som är direkt relaterade till deras liv eller företag, vilket skulle vara oöverkomligt svårt för de flesta människor, uttrycks klimatavtrycken vanligtvis som uppskattningar med hjälp av olika metoder.

Dessa metoder varierar beroende på region, stat eller till och med land. Detta beror på att utsläppen från framför allt transporter och uppvärmning/nedkylning skiljer sig avsevärt åt beroende på var du bor och arbetar. Detta kan bero på geografiskt läge (t.ex. om man bor på högre höjd), klimatförhållanden (varmare somrar respektive kallare vintrar) som påverkar efterfrågan på energi eller en effektivare energiinfrastruktur.

För att beräkna ditt eget klimatavtryck måste du först bestämma vad du ska inkludera. Om du vill inkludera en eller flera indirekta faktorer (t.ex. köp av elektronik, kläder eller importerade varor) uppmuntras du att göra det, men det är inte absolut nödvändigt.

Du måste dock inkludera så mycket som möjligt av dina direkt bidragande faktorer. Din användning av el och fossila bränslen kommer för de flesta människor att utgöra majoriteten av ditt koldioxidavtryck.

En bra utgångspunkt är det som du lättast kan mäta, till exempel hur mycket el och gas som används i ditt hem varje år samt den totala sträcka du kör årligen. Lägg sedan till alla (eventuella) flygresor som du har gjort också, och det viktigaste måttet är den sträcka du har rest.

Du kan beräkna effekten av din elanvändning genom att multiplicera antalet kWh med 0,41 kg, vilket är det nuvarande genomsnittliga koldioxidutsläppet per kWh i USA.

När det gäller din bil måste du titta på tillverkarens specifikationer för att fastställa bränsleförbrukningen och sedan multiplicera den med den tilltänkta sträckan. Fortsätt med att multiplicera de liter bränsle som du har förbrukat med 2,3 kg per liter bensin, vilket är det genomsnittliga Co2-utsläppet för personbilar enligt US EIA (omräknat till liter istället för gallon).


Flygresor är lite mer komplicerat, men ändå lika viktigt. I genomsnitt genererar en engelsk mile (eller 1,6 kilometer) som man reser i luften ungefär 24,1 kg Co2. Beräkna den sträcka du rest för alla dina flygningar tillsammans och multiplicera med motsvarande.

Nu kommer siffran du kommit fram till att bli ganska stor, och det beror på att du måste dela den med antalet passagerare på varje plan, såvida du inte flyger med ett privat jetplan. Detta är förmodligen omöjligt att göra exakt från minnet, så du måste göra din bästa gissning. Det genomsnittliga flygplanet har 138 platser, för att ge dig en grov uppfattning, och kommersiella flygplan med mindre än 90 platser är mycket ovanliga.

När du har kommit fram till en uppskattning som du är nöjd med bör du ha en hyfsad uppskattning av hur ditt klimatavtryck ser ut, baserat på användning av el, resor och fossila bränslen.

Minska dina koldioxidutsläpp

Det absolut bästa sättet att minimera ditt klimatavtryck är att minska energi- och bränsleförbrukningen, liksom all överflödig konsumtion. Man kan dock inte bli helt utsläppsfri, det du kan göra är att klimatkompensera dina utsläpp för att reducera ditt historiska klimatavtryck.

Kompensation innebär att dina utsläpp neutraliseras av en motsvarande mängd koldioxid som tas bort från atmosfären av någon annan. Kort sagt, genom att kompensera dina direkt orsakade utsläpp tar du bort ditt koldioxidavtryck, och det är det näst bästa du kan göra för att undvika att påskynda klimatförändringarna.